Obchodní podmínky

společnosti windMax s.r.o., Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 05135991, DIČ: CZ05135991

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93748, dále jen (dodavatel) pro dodávky projektů TZB a vzduchotechniky a servisních služeb v souladu s ustanovením § 1751 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků, ke zjednodušení praxe uzavírání smluv o dílo na dodávky projektů TZB a vzduchotechniky, jejich realizaci (dále také „dílo“), servisních smluv o zajištění servisní péče a prohlídek (dále také „služeb“).

1.  Uzavření smlouvy

 

2.  Provedení díla

 

3.  Ceny

 

4.  Platební podmínky

 

5.  Prohlášení Dodavatele

6.  Vady díla

 

7.  Okolnosti vylučující protiprávnost

 

8.  Právo dodavatele na odstoupení

 

9.  Závěrečná ustanovení

 

 

 

V Brně 5. 5. 2023

Hledáte projekci a montáž vytápění nebo vzduchotechniky?

mám zájem
Copyright 2024 - windMax s.r.o.
Vyrobil UNIFER UNIFER